How do I change my company logo on Workplace?

Това помощно съдържание не е налично на вашия език. Изберете един от поддържаните езици:
To change your Company logo:
  1. Click Admin Panel in the top left of Workplace.
  2. Click Settings.
  3. Scroll to Company Logo and click Change.
  4. Select your file.
  5. Edit your logo, then click Save.
Полезна ли беше тази информация?