How do I configure Microsoft Exchange for Workplace?

Това помощно съдържание не е налично на вашия език. Изберете един от поддържаните езици:
With Microsoft Exchange, you can allowlist the Workplace email domain using the Set-MailboxJunkEmailConfiguration cmdlet.
Полезна ли беше тази информация?