How do I delete a profile picture on Workplace?

Това помощно съдържание не е налично на вашия език. Изберете един от поддържаните езици:
To delete a profile picture:
  1. Click your profile picture in the bottom left of Workplace.
  2. Click View Profile.
  3. Click your profile picture, then click in the top right.
  4. Click Delete Photo in the dropdown menu.
  5. Click Delete to confirm.
Полезна ли беше тази информация?