Политика на допустима употреба на Workplace


Добре дошли в Workplace from Meta!
Обърнете внимание, че това е различна услуга към потребителската версия на Facebook и е предназначена за използване от организации. Това означава, че Вие използвате нашата услуга на работно място или на устройство или акаунт, издадени Ви от Вашия работодател или друга организация (Вашата „Организация“), като Организацията е вероятно да има собствени политики относно Вашето използване на Workplace и Вашето използване на услугата трябва да спазва тези политики. Свържете се със своята Организация, ако имате каквито и да е въпроси относно политиките на Организацията. За информация относно практиките за поверителност на Workplace вижте Политика за поверителност на Workplace. Достъпът до API на Workplace се управлява от Условията на платформата на Workplace.

Отговорно използване на Workplace
В допълнение към политиките на Вашата организация също така сме създали следните правила, за да Ви осигурим отговорно използване на нашите услуги.
Когато използвате Workplace, не трябва:
  • Да криете своята самоличност, да се представяте за друго лице или да подавате грешна информация за взаимоотношенията си с което и да е физическо или юридическо лице.
  • Да се ангажирате с дейности, които експлоатират, нанасят вреда или заплашват да нанесат вреди на деца.
  • Да създавате или визуализирате съдържание, което е незаконно, дискриминиращо, вредоносно, измамно, подвеждащо или опозоряващо, или което насърчава или популяризира насилие, нарушение на закона, самоосакатяване, хранителни разстройства или злоупотреба с наркотични вещества.
  • Да нарушавате законите или накърнявате правата на Meta или на някое трето лице.
  • Да смущавате нормалното функциониране на Workplace или нечия употреба на Workplace.
  • Да осъществявате достъп до Workplace или свързано съдържание или информация чрез средства, които не са разрешени от Meta (включително чрез „изстъргване“ или „обхождане“), да заобикаляте контроли за достъп или по друг начин се опитвате да получите неразрешен достъп до Workplace или свързани системи, пароли или акаунти.
  • Да споделяте администраторските кодове за достъп или да предоставяте сходни разрешения за достъп с което и да е трето лице, което не е изрично одобрено от Meta. Когато решите да предоставите подобен администраторски достъп, чрез код или чрез разрешение за приложение, на одобрено трето лице, можете да разрешите достъпа до Вашите данни или съдържание от третото лице само до степента, необходима за целта, одобрена от Meta или съвпадаща с Вашите указания. Ние си запазваме правото да ограничим достъпа на това трето лице (напр. чрез нулиране на кода за достъп или премахване на разрешението за приложението) във всеки момент, ако считаме, че с този достъп се е злоупотребило или може да се злоупотреби.
  • Да качвате вируси, злонамерен софтуер или други злонамерени кодове или правите каквото и да е, което може да увреди, забрани, пренатовари или смути Workplace или свързаните системи (като например атака за отказ на услуга или смущаване на предоставянето на страница или друга функционалност на Workplace).
Обърнете внимание, че Workplace не е предназначен за деца, които са под 13 години, така че нямате право на достъп до или използване на услугата, освен ако не сте навършили 13-годишна възраст.

Нашите отговорности и Вашата обратна връзка
Meta може да внедри автоматизирани технологии, за да открива детска порнография, други незаконни или насилствени материали или каквито и да е материали, които имаме основание да считаме, че могат да увредят Workplace, потребителите или трети лица.
Имаме правото (но не и задължението) да премахваме или ограничаваме достъпа до Вашите данни или съдържание, ако считаме, че те нарушават настоящата Политика за допустима употреба, Споразумението с клиенти на Workplace на Вашата организация или приложимите закони и подзаконови нормативни актове. Meta ще предостави на Вас и на Организацията Ви известие в разумен срок, освен ако подобно известие е забранено по закон.
Приветстваме всички Ваши отзиви относно Workplace, но обърнете внимание, че имаме право да използваме Вашите коментари или предложения без каквото и да е задължение да Ви възнаграждаваме или компенсираме за това.

Последна актуализация: 10 януари 2022 г.