Политика за поверителност на Workplace


Workplace from Meta е онлайн платформа, създадена от Meta, която позволява на потребителите да си сътрудничат и да споделят информация на работното място. Платформата на Workplace включва уеб сайтовете, приложенията и свързаните онлайн услуги на Workplace, наричани заедно „Услуга“.
Настоящата Политика за поверителност описва начина, по който информацията Ви се събира, използва и споделя, когато използвате Услугата.
Услугата е предназначена за използване от организации и в съответствие с техните указания и се предоставя на Вас и на Вашия работодател или друга организация, която е разрешила достъпа до и използването на Услугата от Ваша страна (Вашата „Организация“).
Услугата е отделна от други услуги на Meta, които е възможно да използвате. Тези други услуги на Meta Ви се предоставят от Meta и се регулират от техни собствени условия. Обаче Услугата се предоставя от Вашата Организация и се регулира от тази Политика за поверителност и Политиката за допустима употреба на Workplace и Политиката за бисквитки на Workplace.
Вашата Организация носи отговорност за и администрира Вашия акаунт в Workplace („Ваш акаунт“). Вашата Организация също така носи отговорност за събирането и използването на всякакви данни, които е възможно да подадете или предоставите чрез Услугата, и това използване се регулира от условията, които Вашата Организация има с Meta.
В допълнение към настоящата Политика за поверителност, Вашата Организация може да има допълнителни политики и кодекси за поведение, които се прилагат във връзка с Вашето използване на Услугата.
Ако имате каквито и да е въпроси относно Вашето използване на Услугата, се свържете със своята Организация.

I. Какви типове информация се събират?
Вашата Организация ще събира следните типове информация, когато Вие, Ваши колеги или други потребители осъществявате достъп до Услугата.
 • Вашата информация за контакт, като например пълно име и имейл адрес;
 • Вашите потребителско име и парола;
 • Вашите длъжност, информация за отдел и друга информация, свързана с Вашата работа или Организация;
 • съдържанието, съобщенията и друга информация, която предоставяте, когато използвате Услугата, включително когато регистрирате акаунт, създавате или споделяте съдържание и изпращате съобщения или комуникирате с други лица. Това може да включва информация във или относно съдържанието, което предоставяте (като метаданни), като например местоположението, където е заснета дадена снимка, или датата, на която определен файл е създаден;
 • съдържание, комуникации и информация, която други хора предоставят, когато използват Услугата. Това може да включва информация за Вас, като например когато тези лица споделят или коментират снимка с Вас, изпратят Ви съобщение или качат, синхронизират или импортират Вашите данни за контакт;
 • всички комуникации с други потребители на Услугата;
 • потребителски комуникации, обратна връзка, предложения и идеи, изпратени до Вашата Организация;
 • информация за фактуриране; и
 • информация, която предоставяте, когато Вие или Вашата Организация се свържете със или ангажирате поддръжка на платформа относно Услугата.

II. Как Вашата Организация използва тази информация?
Вашата Организация ще споделя информацията, която събира с Meta, като доставчик на платформата, за да позволи на Meta да предоставя и поддържа Услугата за Вашата Организация и други потребители и в съответствие с всички други инструкции на Вашата Организация. Примерите на това използване включват:
 • комуникиране с потребители и администратори относно тяхното използване на Услугата;
 • подобряване на защитата и безопасността на Услугата за Вашата Организация и други потребители, като например чрез разследване на подозрителна дейност или нарушение на приложимите условия или политики;
 • персонализиране на Вашето преживяване, както и това на Организацията Ви, като част от предоставянето на Услугата от наша страна;
 • разработване на нови инструменти, продукти или услуги в рамките на Услугата за Вашата Организация;
 • свързване на дейност в Услугите през различни устройства, управлявани от същото физическо лице, с цел подобряване на цялостното функциониране на Услугата;
 • идентифициране и коригиране на грешки, които може да възникнат; и
 • провеждане на анализи на данни и системи, включително проучване с цел подобряване на Услугата.

III. Разкриване на информация
Вашата Организация разкрива информацията, събрана по следните начини:
 • на доставчици на услуги, явяващи се трети лица, които подпомагат предоставянето на Услугата или част от Услугата;
 • на приложения, уеб сайтове или други услуги на трети лица, с които можете да се свържете чрез Услугата;
 • във връзка със значима корпоративна сделка, като например прехвърляне на Услугата, сливане, обединяване, продажба на активи или в малко вероятния случай на неплатежоспособност или несъстоятелност;
 • за защита на безопасността на което и да е лице, за адресиране на измами, технически въпроси и проблеми, свързани със сигурността; и
 • във връзка с призовка, заповед за предоставяне на документи или друго искане или нареждане от правоприлагащ орган.

IV. Осъществяване на достъп до и модифициране на Вашата информация
Вие и Вашата Организация можете да осъществявате достъп, да коригирате или да изтривате информация, която сте качили в Услугата, използвайки инструменти в рамките на Услугата (например редактиране на Вашата информация на акаунта или чрез Дневника на дейностите). Ако не можете да направите това, използвайки инструментите, предоставени в Услугата, трябва да се свържете с Организацията си директно, за да осъществите достъп до или да модифицирате информацията си.

V. Връзки и съдържание на трети лица
Услугата може да съдържа връзки към съдържание, поддържано от трети лица, което Вашата Организация не контролира. Трябва да преглеждате политиките за поверителност на всеки уеб сайт, който посещавате.

VI. Закриване на акаунт
Ако искате да спрете да използвате Услугата, трябва да се свържете със своята Организация. Аналогично, ако спрете да работите за или с Организацията, Организацията може да преустанови акаунта Ви и/или да изтрие всяка информация, свързана с Вашия акаунт.
Обикновено отнема 90 дни акаунтът да се изтрие след закриването му, но определена информация може да се запази в резервни копия за разумен период от време. Обърнете внимание, че съдържанието, което създавате и споделяте в Услугата, се притежава от Вашата Организация и може да остане в Услугата дори ако Вашата Организация деактивира или прекрати Вашия акаунт. По този начин съдържанието, което предоставяте в Услугата, е сходно на други типове съдържание (като например презентации или записки), които можете да генерирате в хода на работата си.

VII. Промени в Политиката за поверителност
Настоящата Политика за поверителност понякога може да бъде актуализирана. Когато се актуализира, датата за „последна актуализация“ по-долу ще се измени и новата Политика за поверителност ще се публикува онлайн.

VIII. Контакт
Ако имате някакви въпроси относно тази Политика за поверителност или Политиката за допустима употреба на Workplace, се свържете с Организацията си чрез Администратора на тази Организация.
Жителите на Калифорния могат да научат повече за правата си за поверителност като потребители, като се свържат с Организацията си чрез администратора на Организацията.

Последна актуализация: 5 април 2022 г.